سامانه نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 
دانلود فایل راهنما
آموزش ورود کاربران در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه

آموزش ثبت درخواست در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه

سامانه نقل و انتقالات